Dân dụng – Hợp Lực
">

KHU KÝ TÚC XÁ NHÀ MÁY POLYTEX

Quy mô

7.065m2

Tiến độ

03/2018 - 07/2018
">

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Quy mô

m2

Tiến độ

10/2016 - 01/2018
">

KHU BIỆT THỰ SONG LẬP – GAMUDA GARDENS

Quy mô

17.500m2

Tiến độ

09/2016 - 11/2017
">

KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY HỒ TÂY

Quy mô

183.32m2

Tiến độ

10/2014 - 12/2015
">

GAMUDA CENTRAL – GAMUDA CITY

Quy mô

m2

Tiến độ

04/2014 - 08/2015

Nộp đơn ứng tuyển

    Tải lên CV ứng tuyển