Công nghiệp – Hợp Lực
">

NHÀ MÁY KHOA HỌC KỸ THUẬT KIM LOẠI TÂN VIỆT

Quy mô

36.365m2

Tiến độ

05/2023 - 01/2024
">

NHÀ MÁY CAYI TECHNOLOGY VIỆT NAM

Quy mô

73.967m2

Tiến độ

05/2023 - 12/2023
">

NHÀ MÁY BE BRIGHT

Quy mô

44.266m2

Tiến độ

02/2023 - 11/2023
">

NHÀ MÁY DESAY BATTERY VINA

Quy mô

27.738m2

Tiến độ

03/2022 - 04/2023
">

NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ BYD (VIỆT NAM)

Quy mô

210.383m2

Tiến độ

10/2021 - 07/2022

Nộp đơn ứng tuyển

    Tải lên CV ứng tuyển