Công nghiệp – Hợp Lực
">

NHÀ MÁY LUXSHARE-ICT (NGHỆ AN) 2

Quy mô

1114060m2

Tiến độ

08/2023 ~ 10/2024
">

NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ BYD (VIỆT NAM)

Quy mô

210.383m2

Tiến độ

10/2021 ~ 04/2022 (GĐ1)
08/2023 ~ 05/2024 (GĐ2)
">

SLP BẮC NINH LOGISTIC

Quy mô

97.6372m2

Tiến độ

10/2023 - 10/2024
">

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA

Quy mô

335.120m2

Tiến độ

05/2023 - 04/2024
">

NHÀ MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô TÔ VIỆT NHẬT

Quy mô

80.303m2

Tiến độ

08/2022 - 07/2023
">

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT MDF MEKONG

Quy mô

79.059m2

Tiến độ

7/2022 - 10/2023
">

NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC GOERTEK VINA

Quy mô

215.995m2

Tiến độ

02/2021 - 03/2022 (2 GĐ)
">

NHÀ MÁY DBG TECHNOLOGY VIỆT NAM

Quy mô

162.048m2

Tiến độ

04/2021 ~ 10/2021 (GĐ 1)
04/2023 ~ 10/2023 (GĐ 2)
09/2023 ~ 04/2024 (GĐ 3)
">

NHÀ MÁY LUXSHARE-ICT (NGHỆ AN)

Quy mô

320.652m2

Tiến độ

09/2019 - 05/2020
">

NHÀ MÁY KHOA HỌC KỸ THUẬT KIM LOẠI TÂN VIỆT

Quy mô

36.365m2

Tiến độ

05/2023 - 01/2024
">

NHÀ MÁY CAYI TECHNOLOGY VIỆT NAM

Quy mô

73.967m2

Tiến độ

05/2023 - 12/2023
">

NHÀ MÁY BE BRIGHT

Quy mô

100.746m2

Tiến độ

05/2023 ~ 01/2024 (GĐ1)
08/2023 ~ 04/2024(GĐ2)
">

NHÀ MÁY DESAY BATTERY VINA

Quy mô

27.738m2

Tiến độ

03/2022 - 04/2023
">

NHÀ MÁY KAYAS & RUYII

Quy mô

16.4612m2

Tiến độ

08/2022 - 02/2023
">

SLP PARK NAM SƠN - HẠP LĨNH

Quy mô

29.125m2

Tiến độ

06/2022 - 03/2023
">

NHÀ MÁY KYUNGSHIN

Quy mô

31.7112m2

Tiến độ

07/2022 - 11/2022
">

NHÀ XƯỞNG THÁI THỤY

Quy mô

44.3602m2

Tiến độ

01/2022
">

NHÀ MÁY TEXHONG NGÂN QUANG

Quy mô

121.403m2

Tiến độ

12/2021 - 10/2022
">

NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP INTCO VIỆT NAM

Quy mô

46.490m2

Tiến độ

04/2021 - 11/2021

Nộp đơn ứng tuyển

    Tải lên CV ứng tuyển