Cơ cấu tổ chức – Hợp Lực

TỔNG QUAN

Với sứ mệnh trở thành Nhà thầu EPC chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng vô số các công trình lớn nhỏ có giá trị bền vững trên khắp chiều dài cả nước. Minh chứng rõ nhất cho sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng là doanh thu 5,191 tỷ đồng trong năm 2023 của Hợp Lực, tạo tiền đề chủ lực cho khối đoàn kết Hệ sinh thái mở rộng và tiến xa, bao gồm: Công ty Cổ phần Capplus, Công ty Cổ phần Cơ Điện Hợp Lực, Công ty Cổ phần HL Windows, Công ty Cổ phần Công nghệ Mạ Hợp Lực, Công ty Cổ phần Cap Hưng Yên.

Download Profile

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Thư viện

Nộp đơn ứng tuyển

    Tải lên CV ứng tuyển