Xây Dựng Hợp Lực
Nguồn lực – Hợp Lực

NGUỒN NHÂN LỰC

Ở Hợp Lực, chúng tôi tin rằng, nhân lực luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng và là yếu tố chủ chốt quyết định đến sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Khách hàng vừa là áp lực, nhưng cũng là động lực cho đội ngũ nhân sự của Hợp Lực trau dồi, học hỏi, sáng tạo không ngừng nghỉ từng ngày để thích ứng với những biến đổi của thị trường Xây dựng hiện nay.

TỔNG NHÂN SỰ >1300

 • Giám đốc dự án
  32
 • Nhân viên Thiết kế
  77
 • Nhân viên Văn phòng
  347
 • Kỹ sư & Giám sát
  915
 • Công nhân
  12000

Dự án

Số dự án

500dự án

Tìm kiếm dự án

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

"Chất lượng" luôn là trụ cột quyết định sự tổn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hiểu được điều đó, Hợp Lực đã và đang từng ngày cải tiến và áp dụng những quy chuẩn, hệ thống quản lý tiên tiến nhất, nhằm đáp ứng mọi yêu cầu hàng đầu của khách hàng cũng như củng cố sức mạnh nội tại trong công ty như: hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 và hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp ISO 45001:2018.

“Trao chất lượng, Nhận niềm tin” và sự hài lòng của khách hàng luôn là tôn chỉ cao nhất trong chất lượng sản phẩm dịch vụ mà Hợp Lực chúng tôi cung cấp khi sử dụng hệ thống quản lý trên nền tảng công nghệ 4.0 hiện nay.

Nộp đơn ứng tuyển

  Tải lên CV ứng tuyển