Hạ tầng – Hợp Lực
">

PARKCITY HÀ NỘI - GÓI THẦU HẠ TẦNG KHUNG GĐ2

Quy mô

m2

Tiến độ

11/2017 - 11/2018
">

KHU BIỆT THỰ SONG LẬP – GAMUDA GARDENS

Quy mô

17.500m2

Tiến độ

09/2016 - 11/2017
">

KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY HỒ TÂY

Quy mô

183.32m2

Tiến độ

10/2014 - 12/2015
">

GAMUDA CENTRAL – GAMUDA CITY

Quy mô

m2

Tiến độ

04/2014 - 08/2015

Nộp đơn ứng tuyển

    Tải lên CV ứng tuyển