TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH – Hợp Lực

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

 

Nét nổi bật

Xây dựng và hoàn thiện tòa nhà điều hành 15 tầng

Diện tích đất

15 tầng

Diện tích sàn
 • Chủ đầu tư

  Đại học Hà Tĩnh
 • Địa chỉ

  Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
 • Tiến độ

  10/2016 - 01/2018
 • Phạm vi công việc

  Xây dựng và hoàn thiện tòa nhà điều hành 15 tầng

dự án liên quan

" alt="">

NHÀ MÁY KHOA HỌC KỸ THUẬT KIM LOẠI TÂN VIỆT

Quy mô

36.365m2

Tiến độ

05/2023 - 01/2024
" alt="">

NHÀ MÁY CAYI TECHNOLOGY VIỆT NAM

Quy mô

73.967m2

Tiến độ

05/2023 - 12/2023
" alt="">

NHÀ MÁY BE BRIGHT

Quy mô

44.266m2

Tiến độ

02/2023 - 11/2023
" alt="">

NHÀ MÁY DESAY BATTERY VINA

Quy mô

27.738m2

Tiến độ

03/2022 - 04/2023

Nộp đơn ứng tuyển

  Tải lên CV ứng tuyển