AN TOÀN LAO ĐỘNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CỦA HỢP LỰC – Hợp Lực

AN TOÀN LAO ĐỘNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CỦA HỢP LỰC

Ngày đăng: 20/04/2021

Với khẩu hiệu “Làm việc an toàn – Về nhà an toàn”, Hợp Lực nhận thức rằng công tác giám sát nghiêm ngặt việc thi công nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng cũng như các quy định về an toàn lao động là giá trị cốt lõi và mang lại giá trị bền vững cho Chủ đầu tư và Hợp Lực

Với khẩu hiệu “Làm việc an toàn – Về nhà an toàn”, Hợp Lực nhận thức rằng công tác giám sát nghiêm ngặt việc thi công nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng cũng như các quy định về an toàn lao động là giá trị cốt lõi và mang lại giá trị bền vững cho Chủ đầu tư và Hợp Lực.

 

Ban an toàn có chức năng ban hành các Nội quy, quy định và biện pháp nhằm đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, quản lý, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động định kỳ.

Những buổi huấn luyện, đào tạo nhận thức định kì về an toàn được diễn ra bài bản, quy củ và thường xuyên nhằm trang bị cho toàn thể cán bộ và công nhân các kiến thức cần thiết và đầy đủ về an toàn lao động nhằm nâng cao an toàn, giảm thiểu rủi ro và tăng cường kiểm soát thiệt hại tại mỗi công trường. Bộ phận an toàn thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn biện pháp an toàn lao động thích hợp với từng đối tượng như quản lý, kỹ thuật, công nhân.

an toàn lao động - Hợp Lực

Ảnh: Công tác đào tạo an toàn đầu giờ sáng tại công trình Hợp Lực

Người lao động tại các công trường của Hợp Lực luôn được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, dụng cụ an toàn và được làm việc trong môi trường an toàn. Quá trình thi công cũng được đảm bảo bằng các thiết bi an toàn như lan can an toàn, dây đeo an toàn, giáo an toàn, lưới an toàn, biển cảnh báo, chỉ dẫn an toàn.

an toàn lao động - safety first

Ảnh: Đồng phục bảo hộ lao động của Hợp Lực

HỢP LỰC – VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG AN TOÀN

1. Quy trình quản lý an toàn

quy trình quản lý an toàn lao động

2. Kiểm tra sức khỏe trước khi vào công trường

  

3. Hướng dẫn an toàn và làm việc

  

4. Lớp học an toàn cho cán bộ. công nhân

  

  

5. An toàn trong quá trình thi công

Lắp đặt giáo an toàn, lưới an toàn và biển cảnh báo

  

Tủ điện tạm, bình chữa cháy

  

Chỉ dẫn an toàn

      

Nộp đơn ứng tuyển

    Tải lên CV ứng tuyển