2009
Năm thành lập

350
Nhân sự

155
Dự án

1500
Đối tác

2445
Doanh thu 2019
(tỷ đồng)

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

HOP LUC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI