NĂM 2021 – HỢP LỰC KIÊN CƯỜNG VƯỢT SÓNG LỚN – Hợp Lực

NĂM 2021 – HỢP LỰC KIÊN CƯỜNG VƯỢT SÓNG LỚN

Ngày đăng: 12/01/2022

“Riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là đại dương” Với tinh thần tập thể đoàn kết, dám đương đầu thử thách, Hợp Lực đã tạo nên những mốc son đầy ấn tượng cho chặng đường 365 ngày đầy khó khăn và thách thức của năm 2021.    

✨ “Riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là đại dương” Với tinh thần tập thể đoàn kết, dám đương đầu thử thách, Hợp Lực đã tạo nên những mốc son đầy ấn tượng cho chặng đường 365 ngày đầy khó khăn và thách thức của năm 2021. ✨ Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình đáng tự hào đấy qua những thước phim chân thực nhất dưới đây. Hợp Lực – Khởi đầu từ một nền móng vững chắc.

Nộp đơn ứng tuyển

    Tải lên CV ứng tuyển