TỔ HỢP NHÀ MÁY SAMSUNG BẮC NINH

02/05/2013

CHỦ ĐẦU TƯ:

Samsung Electronics Việt Nam & Samsung Display Việt Nam

ĐỊA CHỈ :

KCN Yên Phong, Bắc Ninh

TIẾN ĐỘ :

2010 - 2015

NGÀY KÝ HĐ:

02/05/2013

GIÁ TRỊ HĐ:

625 tỷ VNĐ

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Gói thầu xây lắp

1. Bể xử lý nước thải: 3.600m2 – Độ sâu 11 m
2. Nhà SDBN-V giai đoạn 1: Diện tích sàn 49.521 m2
3. Nhà SDBN-V giai đoạn 2: Diện tích sàn 81.000 m2
4. Nhà máy SEV: Diện tích sàn: 258.000

DIỆN TÍCH ĐẤT:

DIỆN TÍCH SÀN:

392.121 m2