SLP PARK NAM SƠN - HẠP LĨNH

24/06/2022

CHỦ ĐẦU TƯ:

SLP PARK NAM SƠN - HẠP LĨNH

ĐỊA CHỈ :

Khu Công Nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

TIẾN ĐỘ :

NGÀY KÝ HĐ:

23/06/2022

GIÁ TRỊ HĐ:

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH ĐẤT:

147,234 m2

DIỆN TÍCH SÀN:

29,125 m2