NHÀ XƯỞNG THÁI THỤY

03/01/2022

CHỦ ĐẦU TƯ:

Công ty TNHH Kim Vận

ĐỊA CHỈ :

Cụm Công nghiệp Mỹ Xuyên, Tỉnh Thái Bình

TIẾN ĐỘ :

NGÀY KÝ HĐ:

03/01/2022

GIÁ TRỊ HĐ:

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Nhà thầu chính

DIỆN TÍCH ĐẤT:

79.779 m2

DIỆN TÍCH SÀN:

44.360 m2