NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC GOERTEK VINA

01/03/2021

CHỦ ĐẦU TƯ:

Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Goertek Vina

ĐỊA CHỈ :

KHU CÔNG NGHIỆP WHA INDUSTRIAL ZONE 1, TỈNH NGHỆ AN

TIẾN ĐỘ :

02/2021 ~ 09/2021

NGÀY KÝ HĐ:

27/02/2021

GIÁ TRỊ HĐ:

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

DIỆN TÍCH ĐẤT:

400.000 m2

DIỆN TÍCH SÀN: