Chính sách nhân sự – Hợp Lực

Chính sách nhân sự

Ngày đăng: 26/04/2020Sự thành công của Hợp Lực ở thời điểm hiện tại đến từ sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn Công ty. Hợp Lực hiểu rằng Giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp là nguồn nhân sự chất lượng, “Đủ tâm đủ tầm”. Do đó, Công ty rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ cũng như quan tâm đến đời sống của các thành viên gia đình Hợp Lực với phương châm tạo cho mỗi thành viên một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”.

Hợp Lực phát triển nhân viên thông qua các chương trình đào tạo thường xuyên:

 • Đạo tạo cho kỹ sư mới ra trường phù hợp với năng lực làm việc và hướng phát triển cá nhân.
 • Bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế cận
 • Đào tạo lại theo từng chuyên môn gắn với quy định về thời gian luân chuyển công tác giữa các vị trí làm việc.

Chính sách đãi ngộ của Hợp Lực được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí:

 • Tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp cho Công ty
 • Cạnh tranh theo thị trường;
 • Khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc
 • Công bằng và minh bạch.

Hệ thống đãi ngộ và phúc lợi Hợp Lực bao gồm:

Lương

 • Lương Chức danh;
 • Lương tháng 13;
 • Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù;
 • Chế độ xem xét tăng lương gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của công ty

Thưởng

 • Thưởng nhân các ngày lễ tết
 • Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể;
 • Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Bảo hiểm

 • Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;

Phúc lợi khác

 • Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CB-CNV;
 • Trợ cấp ăn trưa;
 • Chương trình du lịch trong và ngoài nước hàng năm;

Nộp đơn ứng tuyển

  Tải lên CV ứng tuyển