NHÀ XƯỞNG DTY 60HA FEPV

DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG DTY 60HA FEPV
NGÀY KÝ HĐ 01/07/2019
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 478 TỶ VNĐ
PHẠM VI CÔNG VIỆC Nhà thầu chính
QUY MÔ Diện tích đất: 600.000 m2

Diện tích sàn: 45.102 m2 (Giai đoạn 1)

CHỦ ĐẦU TƯ Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
ĐỊA CHỈ KCN Bàu Bàng, Bình Dương
TIẾN ĐỘ 8/2019~07/2020.