NHÀ MÁY VIETORY KIM THÀNH

DỰ ÁN NHÀ MÁY VIETORY KIM THÀNH
QUY MÔ 36.000 M2
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 175 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THỰC HIỆN 12/2017 - 06/2018
ĐỊA ĐIỂM XÃ BÌNH DÂN, HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG
PHẠM VI CÔNG VIỆC TỔNG THẦU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG (D&B)
CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH VIETORY

DỰ ÁN NHÀ MÁY VIETORY KIM THÀNH
QUY MÔ 36.000 M2
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 175 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THỰC HIỆN 12/2017 - 06/2018
ĐỊA ĐIỂM XÃ BÌNH DÂN, HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG
PHẠM VI CÔNG VIỆC TỔNG THẦU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG (D&B)
CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH VIETORY