NHÀ MÁY LUXSHARE-ICT (NGHỆ AN)

 

DỰ ÁN NHÀ MÁY ACTR (SAILUN)
NGÀY KÝ HĐ Policyholder
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG Spouse
PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tổng thầu thiết kế và thi công.

QUY MÔ

Diện tích đất: 206.710 m2

Diện tích sàn: 320.652 m2

CHỦ ĐẦU TƯ ICT-Lanto Limited.
ĐỊA CHỈ KCN VSIP, Hưng Nguyên, Nghệ An
TIẾN ĐỘ 09/2019~07/2020.