NHÀ MÁY BAOSHEN VINA PRINTING

nha-may-baoshen-vina-printing (4)
Hinh-anh-Nha-may-baoshen-vina-printing
nha-may-baoshen-vina-printing (4)
Hinh-anh-Nha-may-baoshen-vina-printing
DỰ ÁNNHÀ MÁY BAOSHEN VINA PRINTING
QUY MÔ 21.101 M2
THỜI GIAN THỰC HIỆN 07/2015 - 01/2016
ĐỊA ĐIỂM KCN TRÀNG DUỆ, HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG
CHỦ ĐẦU TƯ BAOSHEN PRINTING VIỆT NAM
PHẠM VI CÔNG VIỆC TỔNG THẦU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG (D&B)
DỰ ÁNNHÀ MÁY BAOSHEN VINA PRINTING
QUY MÔ 21.101 M2
THỜI GIAN THỰC HIỆN 07/2015 - 01/2016
ĐỊA ĐIỂM KCN TRÀNG DUỆ, HUYỆN AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG
CHỦ ĐẦU TƯ BAOSHEN PRINTING VIỆT NAM
PHẠM VI CÔNG VIỆC TỔNG THẦU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG (D&B)