KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY HỒ TÂY

Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY HỒ TÂY
QUY MÔ 183.32 HA
ĐỊA ĐIỂM HÀ NỘI
CHỦ ĐẦU TƯ DAEWOO E&C
PHẠM VI CÔNG VIỆC THI CÔNG 55HA HẠ TẦNG VÀ 58 CĂN BIỆT THỰ
DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY HỒ TÂY
QUY MÔ 183.32 HA
ĐỊA ĐIỂM HÀ NỘI
CHỦ ĐẦU TƯ DAEWOO E&C
PHẠM VI CÔNG VIỆC THI CÔNG 55HA HẠ TẦNG VÀ 58 CĂN BIỆT THỰ