KHU BIỆT THỰ SONG LẬP – GAMUDA GARDENS

Hinh-anh-du-an-khu-biet-thu-song-lap-gamuda-gardens
Hinh-anh-du-an-khu-biet-thu-song-lap-gamuda-gardens
Hinh-anh-du-an-khu-biet-thu-song-lap-gamuda-gardens
Hinh-anh-du-an-khu-biet-thu-song-lap-gamuda-gardens
Hinh-anh-du-an-khu-biet-thu-song-lap-gamuda-gardens
Hinh-anh-du-an-khu-biet-thu-song-lap-gamuda-gardens
DỰ ÁN KHU BIỆT THỰ SONG LẬP – GAMUDA GARDENS
QUY MÔ 17.500 M2
TIẾN ĐỘ 09/2016 - 09/2017
ĐỊA ĐIỂM HOÀNG MAI, HÀ NỘI
CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND VIỆT NAM
HOẠT ĐỘNG CHÍNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN KHU BIỆT THỰ SONG LẬP SD4 (BAO GỒM TOÀN BỘ BIỆT THỰ VÀ HẠ TẦNG LIÊN QUAN)
DỰ ÁN KHU BIỆT THỰ SONG LẬP – GAMUDA GARDENS
QUY MÔ 17.500 M2
TIẾN ĐỘ 09/2016 - 09/2017
ĐỊA ĐIỂM HOÀNG MAI, HÀ NỘI
CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND VIỆT NAM
HOẠT ĐỘNG CHÍNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN KHU BIỆT THỰ SONG LẬP SD4 (BAO GỒM TOÀN BỘ BIỆT THỰ VÀ HẠ TẦNG LIÊN QUAN)