GAMUDA CENTRAL – GAMUDA CITY

Hinh anh du an gamuda central gamuda city
Hinh anh du an gamuda central gamuda city
Hinh anh du an gamuda central gamuda city
Hinh anh du an gamuda central gamuda city
Hinh anh du an gamuda central gamuda city
Hinh anh du an gamuda central gamuda city
Hinh anh du an gamuda central gamuda city
Hinh anh du an gamuda central gamuda city
Hinh anh du an gamuda central gamuda city
DỰ ÁN GAMUDA CENTRAL – GAMUDA CITY
QUY MÔ 40.000 M2
TIẾN ĐỘ 04/2015 - 08/2015
ĐỊA ĐIỂM HOÀNG MAI, HÀ NỘI
CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND VIỆT NAM
HOẠT ĐỘNG CHÍNH THI CÔNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HẠ TẦNG VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
DỰ ÁN GAMUDA CENTRAL – GAMUDA CITY
QUY MÔ 40.000 M2
TIẾN ĐỘ 04/2015 - 08/2015
ĐỊA ĐIỂM HOÀNG MAI, HÀ NỘI
CHỦ ĐẦU TƯ GAMUDA LAND VIỆT NAM
HOẠT ĐỘNG CHÍNH THI CÔNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HẠ TẦNG VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *