5 Kế toán

Ngày đăng 20/01/2021

Mô tả công việc

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm công việc Kế toán tổng hợp tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, dịch vụ.

- Nắm vững các chính sách, chế độ Tài chính - Kế toán, Thuế & quản lý tài chính hiện hành;

- Có khả năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hiệu quả;

- Có kinh nghiệm quyết toán thuế

yêu cầu

quyền lợi được hưởng

cách thức nộp hồ sơ