HẠ TẦNG, KHO BÃI LOGISTICS QUỐC TẾ THÀNH PHỐ BẮC GIANG

27/09/2021

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG

ĐỊA CHỈ :

XÃ SONG KHÊ, TP. BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG

TIẾN ĐỘ :

10/2021 – 03/2022

NGÀY KÝ HĐ:

26/09/2021

GIÁ TRỊ HĐ:

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

TỔNG THẦU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

DIỆN TÍCH ĐẤT:

144.457 M2

DIỆN TÍCH SÀN:

81.346 M2