TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Hinh-anh-du-an-truong-dai-hoc-ha-tinh
Hinh-anh-du-an-truong-dai-hoc-Ha-Tinh (94)
Hinh-anh-du-an-truong-dai-hoc-Ha-Tinh (94)
DỰ ÁN ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
QUY MÔ 15 TẦNG
ĐỊA ĐIỂM CẨM XUYÊN - HÀ TĨNH
PHẠM VI CÔNG VIỆC NHÀ THẦU CHÍNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN TÒA NHÀ ĐIỀU HÀNH 15 TẦNG
DỰ ÁN ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
QUY MÔ 15 TẦNG
ĐỊA ĐIỂM CẨM XUYÊN - HÀ TĨNH
PHẠM VI CÔNG VIỆC NHÀ THẦU CHÍNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN TÒA NHÀ ĐIỀU HÀNH 15 TẦNG