TỔ HỢP SAMSUNG BẮC NINH (SEV & SDBN)

to hop du an samsung bac ninh (SEV & SDBN)
to hop du an samsung bac ninh (SEV & SDBN)
DỰ ÁN TỔ HỢP NHÀ MÁY SAMSUNG BẮC NINH (SEV&SDBN)
PHẠM VI CÔNG VIỆC Gói thầu xây lắp
QUY MÔ SDBN-V GD1: 49.521 m2

SDBN-V GD2: 81.000 m2

Nhà máy SEV: 258.000m2

CHỦ ĐẦU TƯ Samsung Electronics Việt Nam & Samsung Display Việt Nam
ĐỊA ĐIỂM KCN Yên Phong, Bắc Ninh
PROJECTS SAMSUNG BAC NINH COMPLEX (SEV & SDBN)
PROJECT SCALE FLOOR AREA: 388,521 M2
LOCATION YEN PHONG IP, YEN PHONG DISTRICT, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM
SCOPE OF WORK CONSTRUCTION OF WORKSHOP BUILDING, UTILITIES SYSTEM AND INTERNAL ROAD (SEV) CONSTRUCTION OF MODULE 1 BUILDING (MAIN WORKSHOP), OFFICE BUILDING AND UTILITIES SYSTEM (SDBN-V PHASE 1) CONSTRUCTION OF MODULE 2 BUILDING (MAIN WORKSHOP) (SDBN-V PHASE 2)