NHÀ MÁY VIETORY MỞ RỘNG

Hinh-anh-du-an-nha-may-vietory-mo-rong (1)
Hinh-anh-du-an-nha-may-vietory-mo-rong (1)
DỰ ÁNNHÀ MÁY VIETORY MỞ RỘNG
QUY MÔ 23.970 M2
THỜI GIAN THỰC HIỆN 10/2015 - 04/2016
ĐỊA ĐIỂM XÃ HIỆP AN, HUYỆN KINH MÔN, HẢI DƯƠNG
CHỦ ĐẦU TƯ VIETORY CO., LTD (THUỘC TẬP ĐOÀN MONTOP HOLDINGS ĐẾN TỪ NEW ZEALAND)
PHẠM VI CÔNG VIỆC TỔNG THẦU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG (D&B)
DỰ ÁNNHÀ MÁY VIETORY MỞ RỘNG
QUY MÔ 23.970 M2
THỜI GIAN THỰC HIỆN 10/2015 - 04/2016
ĐỊA ĐIỂM XÃ HIỆP AN, HUYỆN KINH MÔN, HẢI DƯƠNG
CHỦ ĐẦU TƯ VIETORY CO., LTD (THUỘC TẬP ĐOÀN MONTOP HOLDINGS ĐẾN TỪ NEW ZEALAND)
PHẠM VI CÔNG VIỆC TỔNG THẦU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG (D&B)