NHÀ MÁY LUXSHARE-ICT (VIỆT NAM)

Hinh anh du an nha may luxshare ict
Hinh anh du an nha may luxshare ict
Hinh anh du an nha may luxshare ict
Hinh anh du an nha may luxshare ict
Hinh anh du an nha may luxshare ict
Hinh anh du an nha may luxshare ict
DỰ ÁN NHÀ MÁY LUXSHARE-ICT (VIỆT NAM)
QUY MÔ 140.000 M2
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 465 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THỰC HIỆN 10/2016 - 05/2017
ĐỊA ĐIỂM KCN QUANG CHÂU, VIỆT YÊN, BẮC GIANG
CHỦ ĐẦU TƯ LUXSHARE-ICT (VIỆT NAM)
PHẠM VI CÔNG VIỆC TỔNG THẦU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG (D&B)

DỰ ÁN NHÀ MÁY LUXSHARE-ICT (VIỆT NAM)
QUY MÔ 140.000 M2
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 465 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THỰC HIỆN 10/2016 - 05/2017
ĐỊA ĐIỂM KCN QUANG CHÂU, VIỆT YÊN, BẮC GIANG
CHỦ ĐẦU TƯ LUXSHARE-ICT (VIỆT NAM)
PHẠM VI CÔNG VIỆC TỔNG THẦU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG (D&B)