NHÀ MÁY KHKT GOERTEK VINA

 

DỰ ÁN NHÀ MÁY ACTR (SAILUN)
NGÀY KÝ HĐ Policyholder
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG Spouse
PHẠM VI CÔNG VIỆC

Thi công xây dựng:

  • Nhà xưởng E2, E3.
  • Nhà ăn, nhà xe.
  • Nhà khách.
  • Trung tâm động lực.
QUY MÔ

Diện tích đất: 199.456 m2

Diện tích sàn: 310.589 m2

CHỦ ĐẦU TƯ Công ty TNHH KHKT Goertek Vina.
ĐỊA CHỈ KCN Quế Võ, Quế Võ, Bắc Ninh
TIẾN ĐỘ 06/2019~04/2020