NHÀ MÁY CARBOTEC

 

DỰ ÁN NHÀ MÁY ACTR (SAILUN)
NGÀY KÝ HĐ Policyholder
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG Spouse
PHẠM VI CÔNG VIỆC Tổng thầu thiết kế và thi công.
QUY MÔ 50,000 m2
CHỦ ĐẦU TƯ Công ty TNHH Công nghiệp Carbotec (Việt Nam)
ĐỊA CHỈ KCN Protrades, Bến Cát, Bình Dương
TIẾN ĐỘ 05/2019~11/2019.