NHÀ MÁY ACTR (NHÀ MÁY SAILUN)

 

DỰ ÁN NHÀ MÁY ACTR (SAILUN)
NGÀY KÝ HĐ Policyholder
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG Spouse
PHẠM VI CÔNG VIỆC

Thi công xây dựng:

  • Gói 1: Nhà kho nguyên liệu.
  • Gói 3: Nhà xưởng.
QUY MÔ 72,607m2
CHỦ ĐẦU TƯ Công ty TNHH ACTR (Công ty được lập bởi SaiLun).
ĐỊA CHỈ KCN Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh.
TIẾN ĐỘ 03/2019~11/2019.