KÈ LAI CHÂU

hinh-anh-du-an-ke-lai-chau-2
DỰ ÁN KÈ BẢO VỆ KHU VỰC MỐC 68(2) TUYẾN BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
ĐỊA ĐIỂM LAI CHÂU
HOẠT ĐỘNG CHÍNH THI CÔNG TOÀN BỘ DỰ ÁN
DỰ ÁN KÈ BẢO VỆ KHU VỰC MỐC 68(2) TUYẾN BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
ĐỊA ĐIỂM LAI CHÂU
HOẠT ĐỘNG CHÍNH THI CÔNG TOÀN BỘ DỰ ÁN