TAY HO TAY NEWTOWN (STARLAKE)

Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
Hình ảnh dự án khu đô thị mới tây hồ tây
PROJECT TAY HO TAY NEWTOWN (STARLAKE)
PROJECT SCALE 183,32 HA
LOCATION HANOI, VIETNAM
EMPLOYER DAEWOO E&C
SCOPE OF WORK CONSTRUCTION & COMPLETION OF INFRASTRUCTURE (55,000 M2) AND VILLA (58 UNITS)
PROJECT TAY HO TAY NEWTOWN (STARLAKE)
PROJECT SCALE 183,32 HA
LOCATION HANOI, VIETNAM
EMPLOYER DAEWOO E&C
SCOPE OF WORK CONSTRUCTION & COMPLETION OF INFRASTRUCTURE (55,000 M2) AND VILLA (58 UNITS)