Dự án Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV)

Hinh anh du an samsung electro mechanics viet nam semv
Hinh anh du an samsung electro mechanics viet nam semv
Hinh anh du an samsung electro mechanics viet nam semv
DỰ ÁN SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS VIỆT NAM (SEMV)
QUY MÔ THỰC HIỆN TỔNG DIỆN TÍCH SÀN 100,800 M2
ĐỊA ĐIỂM KCN YÊN BÌNH, PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
HOẠT ĐỘNG CHÍNH THI CÔNG TOÀN BỘ NHÀ XƯỞNG, CÁC NHÀ PHỤ TRỢ, BỂ XỬ LÝ DẦU.
DỰ ÁN SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS VIỆT NAM (SEMV)
QUY MÔ THỰC HIỆN TỔNG DIỆN TÍCH SÀN 100,800 M2
ĐỊA ĐIỂM KCN YÊN BÌNH, PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN
HOẠT ĐỘNG CHÍNH THI CÔNG TOÀN BỘ NHÀ XƯỞNG, CÁC NHÀ PHỤ TRỢ, BỂ XỬ LÝ DẦU.