Hotline: (84-4) 3 795 7658
 • Tiếng Việt
 • English

 • VIETORY KIM THANH FACTORY


  Theo khu vực: Miền Bắc Tiến độ: Đang thi công Năm: 2018

  Chi tiết dự án

  VIETORY KIM THANH FACTORY
  • Project scale: 36,000 m2
  • Contract amount: VND 175 billion
  • Construction period: 12/2017 – 06/2018
  • Location: Binh Dan Commune, Kim Thanh District, Hai Duong Province, Vietnam
  • Employer: Vietory Co., Ltd
  • Scope of Work: Design & Build Contractor

  Theo dự án

  Năm


  VIETORY KIM THANH FACTORY
  • Project scale: 36,000 m2
  • Contract amount: VND 175 billion
  • Construction period: 12/2017 – 06/2018
  • Location: Binh Dan Commune, Kim Thanh District, Hai Duong Province, Vietnam
  • Employer: Vietory Co., Ltd
  • Scope of Work: Design & Build Contractor


  VIENERGY FACTORY
  • Project scale: 210,000 m2
  • Contract amount: VND 470 billion
  • Construction period: 05/2017 – 12/2017
  • Location: Phuc Son IP, Ninh Binh City, Ninh Binh Province, Vietnam
  • Employer: Vienergy Co., Ltd
  • Scope of Work: Design & Build Contractor


  VIETPOWER FACTORY
  • Project scale: 100,000 m2
  • Contract amount: VND 385 billion
  • Construction period: 04/2017 – 11/2017
  • Location: Hai Tan Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province, Vietnam
  • Employer: Vietpower Co., Ltd
  • Scope of Work: Design & Build Contractor