NHÀ MÁY VIETPOWER

Hinh anh du an nha may vietpower
Hinh anh du an nha may vietpower
Hinh anh du an nha may vietpower
Hinh anh du an nha may vietpower
Hinh anh du an nha may vietpower
Hinh anh du an nha may vietpower
Hinh anh du an nha may vietpower
Hinh anh du an nha may vietpower
Hinh anh du an nha may vietpower
Hinh anh du an nha may vietpower
Hinh anh du an nha may vietpower
Hinh anh du an nha may vietpower
DỰ ÁNNHÀ MÁY VIETPOWER
QUY MÔ 100.000 M2
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 489 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 1: 04/2017 - 11/2017. GIAI ĐOẠN 2: 03/2018 - 10/2018
ĐỊA ĐIỂM XÃ HẢI TÂN, HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH
CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH VIETPOWER
PHẠM VI CÔNG VIỆC TỔNG THẦU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG (D&B)
DỰ ÁNNHÀ MÁY VIETPOWER
QUY MÔ 100.000 M2
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 489 TỶ ĐỒNG
THỜI GIAN THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 1: 04/2017 - 11/2017. GIAI ĐOẠN 2: 03/2018 - 10/2018
ĐỊA ĐIỂM XÃ HẢI TÂN, HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH
CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH VIETPOWER
PHẠM VI CÔNG VIỆC TỔNG THẦU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG (D&B)